Vad är alkalinitet?

Alkalinitet är ett mått på vattnets förmåga att tåla tillskott av oxoniumjoner utan att reagera med en pH-sänkning, dvs. ett mått på vattnets buffertkapacitet. Man kan genom att mäta alkalinitet bestämma hur känsligt vattnet är för försurning och det ger ett bättre mått på föroreningsgraden än vad pH-undersökningar gör. Alkalinitet är vattnets förmåga att stå emot försurning (dvs. lågt pH). 

Har vattnet en bra alkalinitet ger det en bra förutsättning för stabilt vatten, dvs. att vattnets pH håller sig på en jämn nivå runt pH 7,2. 

En idelisk alkalintet är 80-120 ppm. Kemikalien "Höj Alkalinitet" är ett pulver som höjer vattnets alkalinitet vid lågt pH. Dosering: 180 gr/10 m3 höjer 10 ppm. Lös upp pulvret i stor hink med varmt vatten för snabbast verkan. Dosera i bräddavlopp med cirkulation på eller sprid ut direkt i poolen.