Rengöring av poolen

TIPS PÅ RENGÖRING

Rätt medel och utrustning

Med rätt medel och utrustning är det enklare att rengöra poolen. RengöringsGel Basisk och Surt är två rengöringsmedel med olika egenskaper.

Den basiska är starkt fettlösande och perfekt för att ta bort smuts som bildas i vattenlinjen.

Rengörs en gång i månaden så att inte smutsen biter sig fast och blir svårare att få bort.

RengöringsGel Surt tar bort kalk och rostfläckar. Gelformen i dessa två produkter gör att de är lätta att applicera och sitter kvar och verkar över det som ska tas bort.


Reningsverket skall kunna omsätta poolvolymen minst 4 ggr/dygn. Reningsverket kan styras med tidur beroende på hur mycket poolen används och temperatur.

Inspektera bräddavloppets silkorg dagligen och töm vid behov så att ej stopp uppstår i cirkulationen. Gäller även silkorg i pumpen. Sandfiltret ska rengöras genom backspolning var 7 –14:e dag.


Mekanisk rening genom ett reningsverk krävs för att filtrera bort skräp och partiklar. Vanligast och mest lättanvänt är sandfilter. Polyesterfilter (patronfilter) förekommer också.

 • Det skräp som sjunker till botten avlägsnas med bottensug. En bottensuganordning består av bottensug, slang och teleskopstång.
 • Sugslangen kopplas till poolens bräddavlopp och utnyttjar poolpumpen för sugkraften. Se till att luft inte sugs in i systemet.
 • Delarna kopplas ihop och ställs på poolbotten. I andra änden av sugslangen monteras en så kallad SkimVac (sugplatta).
 • Sugslangen förs vertikalt ner i poolvattnet så att slangen vattenfylls helt (viktigt). När slangen är fylld ansluts den snabbt till bräddavloppet.
 • Stäng av cirkulationen när bottensugning är avslutad så att slangen kan lossas från bräddavloppet utan att den skadas.
 • Andra praktiska tillbehör som underlättar poolskötseln är lövhåv och väggborste. Båda passar på teleskopstången.


I ett polyesterfilter är det en filterpatron som skräpet fastnar i. Filterpatronen ska plockas ut för rengöring ungefär 2-3 gånger per månad beroende på filterstorlek och nedskräpning. Det är praktiskt att ha en extra filterpatron hemma.

 1. Först spolas patronen ren med vattenslang (högtryckstvätt med för hård stråle kan skada filtermaterialet).
 2. Därefter lägger man filtret i en stor hink med varmt vatten och doserar lite tvättmedel. Snurra runt filtret ordentligt och låt tvättmedlet verka 10 minuter.
 3. Skölj sedan noggrant.
 4. Filtret kan även tvättas i diskmaskin, max +50°C och utan torkeffekt.

 1. Stäng av pump och värmare samt ev. annan utrustning.
 2. Tryck ner och vrid handtaget i läge backwash, backspolning.
 3. Sätt på pumpen och låt gå i ca: två minuter.
 4. Stäng av pump och ställ in läge rinse, renspolning.
 5. Sätt på pumpen och låt gå ca: 15 sek.
 6. Stäng av pump och vrid till filterläge.
 7. Sätt på pump och värmare samt ev. annan utrustning.

 • Filter - Filtrering, normalläge.
 • Backwash - Backspolning, renspolning av filter ut i avlopp.
 • Rinse - Renspolning av ventil efter backspolning.
 • Waste - Avlopp, förbi filter direkt till avlopp.
 • Closed - Stängd.
 • Recirculate Cirkulation - enbart vattencirkulation, förbi filter.


Tänk på att obalanserat vatten (låg kalkhalt) kan göra att plattor och färg släpper. Eventuell pooltömning ska ske långsamt enligt tillverkarens instruktion. Små marksättningar kan annars orsaka sprickbildning som i regel inte går att täta.


I vattenlinjen uppstår en smutsrand. Den tvättar du bort med vår Plastrengörare och mjuk tvättsvamp några gånger per säsong. Om smutsen får sitta längre tid kan den gro in i materialet och vara svår att få bort. Linern kan påverkas av lågt pH-värde som gör att veckbildning uppstår (linern växer).

 • Vattentemperaturen ska vara max +30°C. Missfärgningar av järn och metaller kan tvättas bort med surt rengöringsmedel.
 • Tänk på att linern krymper om poolen töms på vatten och att den sedan kan ha svårt att återta formen.
 • Om du måste tömma poolen helt bör det ske på kvällen (ej i solsken) och återfyllning ska göras omgående.
 • Gå försiktigt, helst barfota, och rengör duken varsamt om poolen är tömd.


Ta alltid bort fläckar och missfärgningar omgående. Om den får sitta kvar så ”gror” den in i materialet och blir svår och till slut omöjlig att få bort. Börja alltid med en mjuk svamp och bara vatten om du inte vet vad det är för fläck du ska behandla.

 1. Använd i första hand mjuk svamp på liner för att inte påverka ytskiktet. Mirakelsvamp, exempelvis PoolGom är mycket effektiv och tar bort många fläckar utan rengöringsmedel genom att vara lätt polerande (slipande) och bör därför inte användas för rengöring av liner.
 2. Feta föroreningar flyter och fastnar i vattenlinjen där de bildar en smutskant. Använd RengöringsGelBasisk, som är starkt fettlösande, på en mjuk svamp. Etanol (T-sprit) och handsprit/alkogel kan fungera bra på klibbiga fläckar på liner och överdrag av PVC.
 3. Metallföroreningar bland annat järn och kalk kan fälla ut på olika ytor över och under vattenytan. Använd RengöringsGel Surt för missfärgningar över vattenytan. Använd AntiKalkMetall för utfällningar av metall (exempelvis järn) under vattenytan.
 4. Vissa missfärgningar från organiska ämnen kan man behöva polera bort med ett fint slipmedel i typ
 5. Autosol, polish eller tandkräm men det passar inte alla material, aldrig på mönstrad liner. Var försiktig prova först på liten yta.
Hjälpte informationen på sida dig?