Rengöring av poolen

TIPS PÅ RENGÖRING

Rätt medel och utrustning

Med rätt medel och utrustning är det enklare att rengöra poolen.

RengöringsGel Basisk och Surt är två rengöringsmedel med olika egenskaper.

RengöringsGel basisk är starkt fettlösande och perfekt för att ta bort smuts som bildas i vattenlinjen. Rengörs en gång i månaden så att inte smutsen biter sig fast och blir svårare att få bort.

RengöringsGel Surt tar bort kalk och rostfläckar. Gelformen i dessa två produkter gör att de är lätta att applicera och sitter kvar och verkar över det som ska tas bort.

En poolrobot städar poolen automatiskt och samlar upp allt skräp i en filterbehållare. Den töms och spolas rent efter varje städning.

En poolrobot gör att du sparar vatten och kemikalier eftersom reningsverket inte behöver backspolas lika ofta. Bra för både plånboken och miljön.

Läs mer om automatisk poolstädning och poolrobot.

Nedan har vi samlat vanligaste problem, orsak och åtgärder. Hittar du inte åtgärden på ditt problem nedan, kontakta eller besök din närmaste butik så hjälper de dig.


Problem

Orsak

Åtgärd

Grumligt, grönt vatten, hala väggar.

Algangrepp, bristfällig klorering.

Kontrollera pH. Chockklorera med Aktionchock 200gr/10 m³ och tillsätt algmedel vid behov.

a. Rödbrunt vatten.
b. Svartbrunt vatten.
c. Grönaktigt vatten, ej alger.

a. Järnhaltigt vatten.
b. Manganhaltigt vatten.
c. Kopparhaltigt vatten

Justera pH-värde, chockklorera och dosera Super-Flock.

Vitt, grumligt vatten.

a. Högt pH-värde (mjölkigt vatten).
b. Organiska föroreningar.
c. Oorganiska föroreningar.

a. Justera pH-värdet.
b. Kontrollera pH-värde, chockklorera med Aktionchock 150 gr/10 m³ och dosera
Super-Flock.
c. Kontrollera pH-värde och dosera Super-Flock.

Kloret fungerar inte.

a. Felaktigt pH-värde.
b. Ökat klorbehov vid hög badtemperatur och
     ökad badbelastning.
c. För hög halt cyanursyra >100 ppm

a. Justera pH-värde till 7,2-7,6.
b. Öka dosering av klor.
c. Byt vatten.

Hög klorförbrukning.

Ökad badbelastning i högre temperatur medför
större klorbehov.

Öka dosering för att upprätthålla rekommenderad klorhalt.

Stickande klorlukt.

Bundet klor (låg halt fritt klor).

Chockklorera med Aktionchock 150 gr/10 m³.

Skummande vatten.

Föroreningar av rengöringsmedel, kosmetika
eller rester av algmedel.

Chockklorera med Aktionchock 150 gr/10 m³.

Korrosion.

Lågt pH-värde och/eller hög klorhalt >10 ppm.

Justera pH-värde till 7,2-7,6 och/eller dosera Antiklor vid hög klorhalt.

Irriterade ögon (svider).

Felaktigt pH-värde (vid klorlukt se problem
ovan stickande klorlukt).

Justera pH-värde till 7,2-7,6.


Mekanisk rening genom ett reningsverk krävs för att filtrera bort skräp och partiklar. Vanligast och mest lättanvänt är sandfilter. Polyesterfilter (patronfilter) förekommer också.


Reningsverket skall kunna omsätta poolvolymen minst 4 ggr/dygn. Reningsverket kan styras med tidur beroende på hur mycket poolen används och temperatur.

Inspektera bräddavloppets silkorg dagligen och töm vid behov så att ej stopp uppstår i cirkulationen. Gäller även silkorg i pumpen. Sandfiltret ska rengöras genom backspolning var 7 –14:e dag.


Netskim är en filterpåse som passar silkorgen i bräddavloppet. Den samlar upp finare partiklar som annars fastnar i sandfiltret. Den kan tömmas och sköljas av och användas flera gånger. En praktisk produkt som skonar sandfiltret.

Eftersom NetSkim samlar upp finare partiklar är det viktigt att du kollar korgen dagligen, i synnerhet i perioder med pollen, annars kan det bli stopp och silkorgen i bräddavloppet går sönder.


I ett polyesterfilter är det en filterpatron som skräpet fastnar i. Filterpatronen ska plockas ut för rengöring ungefär 2-3 gånger per månad beroende på filterstorlek och nedskräpning. Det är praktiskt att ha en extra filterpatron hemma.

 1. Först spolas patronen ren med vattenslang (högtryckstvätt med för hård stråle kan skada filtermaterialet).
 2. Därefter lägger man filtret i en stor hink med varmt vatten och doserar lite tvättmedel. Snurra runt filtret ordentligt och låt tvättmedlet verka 10 minuter.
 3. Skölj sedan noggrant.
 4. Filtret kan även tvättas i diskmaskin, max +50°C och utan torkeffekt.

 • Filter - Filtrering, normalläge.
 • Backwash - Backspolning, renspolning av filter ut i avlopp.
 • Rinse - Renspolning av ventil efter backspolning.
 • Waste - Avlopp, förbi filter direkt till avlopp.
 • Closed - Stängd.
 • Recirculate Cirkulation - enbart vattencirkulation, förbi filter.


En poolrobot städar poolen automatiskt och samlar upp allt skräp i en filterbehållare. Den töms och spolas rent efter varje städning.

Använder du en poolrobot belastas inte sandfiltret lika hårt och färre backspolningar krävs. Använd inte poolroboten vid hög klorhalt, efter chockklorering och förvara den i ett förråd så håller den längre.

Läs mer om poolrobot här.

 • Det skräp som sjunker till botten avlägsnas med bottensug. En bottensuganordning består av bottensug, slang och teleskopstång.
 • Sugslangen kopplas till poolens bräddavlopp och utnyttjar poolpumpen för sugkraften. Se till att luft inte sugs in i systemet.
 • Delarna kopplas ihop och ställs på poolbotten. I andra änden av sugslangen monteras en så kallad SkimVac (sugplatta).
 • Sugslangen förs vertikalt ner i poolvattnet så att slangen vattenfylls helt (viktigt). När slangen är fylld ansluts den snabbt till bräddavloppet.
 • Stäng av cirkulationen när bottensugning är avslutad så att slangen kan lossas från bräddavloppet utan att den skadas.
 • Töm korgen i bräddavloppet direkt efter dammsugning. Om du har dålig sugkraft kanske du behöver backspola filtret innan dammsugningen annars backspolar du filtret efter dammsugningen.

» Tips: För att fånga upp finare partiklar kan filterpåse NetSkim® användas. Tänk på att den sätter igen snabbare om det är mycket skräp du behöver dammsuga upp.

För att fånga upp fint damm som ibland kommer ner i poolen kan du använda filterbollar och fylla i finterkorgen innan dammsugningen.

Filterbollarna fångar upp partiklar ner till 3 micron och brukar fånga upp det mesta. De tvättas och kan användas igen flera gånger.


 1. Stäng av pump och värmare samt ev. annan utrustning.
 2. Tryck ner och vrid handtaget i läge backwash, backspolning.
 3. Sätt på pumpen och låt gå i ca: två minuter.
 4. Stäng av pump och ställ in läge rinse, renspolning.
 5. Sätt på pumpen och låt gå ca: 15 sek.
 6. Stäng av pump och vrid till filterläge.
 7. Sätt på pump och värmare samt ev. annan utrustning.


Till teleskopstången passar även lövhåv och väggborste.

De underlättar poolskötseln och finns i olika varianter. Lövhåven är bra för att håva upp större skräp på botten eller ytan. Väggborsten borstar man bort alger från botten och väggar med som annars kan sitta kvar trots chockklorering.


Tänk på att obalanserat vatten (låg kalkhalt) kan göra att plattor och färg släpper. Eventuell pooltömning ska ske långsamt enligt tillverkarens instruktion. Små marksättningar kan annars orsaka sprickbildning som i regel inte går att täta.


I vattenlinjen uppstår en smutsrand. Den tvättar du bort med vår Plastrengörare och mjuk tvättsvamp några gånger per säsong. Om smutsen får sitta längre tid kan den gro in i materialet och vara svår att få bort. Linern kan påverkas av lågt pH-värde som gör att veckbildning uppstår (linern växer).

 • Vattentemperaturen ska vara max +30°C. Missfärgningar av järn och metaller kan tvättas bort med surt rengöringsmedel.
 • Tänk på att linern krymper om poolen töms på vatten och att den sedan kan ha svårt att återta formen.
 • Om du måste tömma poolen helt bör det ske på kvällen (ej i solsken) och återfyllning ska göras omgående.
 • Gå försiktigt, helst barfota, och rengör duken varsamt om poolen är tömd.


Ta alltid bort fläckar och missfärgningar omgående. Om de får sitta kvar ”gror” de in i materialet och blir svåra och till slut omöjliga att få bort. Börja alltid med en mjuk svamp och bara vatten om du inte vet vad det är för fläck du ska behandla.

Använd i första hand mjuk svamp på liner för att inte påverka ytskiktet. Mirakelsvamp, exempelvis Pool-Gom är mycket effektiv och tar bort många fläckar utan rengöringsmedel genom att vara lätt polerande (slipande) och bör därför inte användas för rengöring av liner.

Feta föroreningar flyter och fastnar i vattenlinjen där de bildar en smutskant. Använd RengöringsGel Basiskt, som är starkt fettlösande, på en mjuk svamp.

Metallföroreningar bland annat järn och kalk kan fälla ut på olika ytor över och under vattenytan. Använd RengöringsGel Surt för missfärgningar över vattenytan. Använd Anti KalkMetalll för utfällningar av metall (järn etc.) under vattenytan.

Vissa missfärgningar från organiska ämnen kan man behöva polera bort med ett fint slipmedel som typ Autosol, polish eller tandkräm men det passar inte alla material och bör användas försiktigt. Prova först
på liten yta.

Hjälpte informationen på sida dig?