Poolkemikalier Desinficerande kemikalier

BESKRIVNING POOLKEMIKALIER

Desinficerande kemikalier

Här beskriver vi desinficerande kemikalier du behöver för din pool, deras huvudsyften och dosering.

Det är klorpreparat i olika former eller klorfria medel som tar bort oönskade bakterier och alger. Algdräpare bekämpar vi alger med men desinficering mot bakterier är begränsad.


Stora 200 grams tabletter (klorpuckar), som löser sig långsamt. Vanligast och mest bekvämt för utomhuspooler, ej för inomhuspooler. Används i kemikalieautomater.

Dosering: ca 1 tablett per 25-35 m³ var 5-7 dag. Placeras i brädd­avloppets korg med cirkulation påslagen minst 10 timmar dagligen.

Innehåller cyanursyra som ökas med tiden beroende på hur mycket spädning men nytt vatten du gör. Cyanursyran skyddar kloret att brytas ner av solen men för hög halt reducerar klorets effekt som tillslut blir i princip overksam.

Bevaka halten cyanursyra som inte bör överskrida 40 ppm, senast vid 50 ppm ska du tappa ut minst halva mängden vatten.


Finns både som 200 grams tabletter (puckar), som löser sig långsamt. Innehåller även algmedel och flockningsmedel. För utomhuspooler. För utomhuspooler.

Dosering: Ca 1 st 200 grams tablett per 25-35 m³ var 5-7 dag eller ca 2 st 20 grams tabletter per 10 m³ var 3:e dag. Placeras i bräddavloppets korg med cirkulation påslagen minst 10 timmar dagligen.

Innehåller cyanursyra som ökas med tiden beroende på hur mycket spädning men nytt vatten du gör. Cyanursyran skyddar kloret att brytas ner av solen men för hög halt reducerar klorets effekt som tillslut blir i princip overksam.

Bevaka halten cyanursyra som inte bör överskrida 40 ppm, senast vid 50 ppm ska du tappa ut minst halva mängden vatten.


Snabblösligt granulat (pulver) för chockklorering. Används vid vårstart och inför vinterstängning samt när behov uppstår under säsongen.

Bästa preparatet att snabbt återställa vattenkvaliten om du slarvat så att vattnet blivit grumligt och alger börjat växa.

Varning! Täck inte över poolen direkt efter chockklorering, vänta med detta i ungefär 1 timme för att inte materialet i överdraget skall skadas.

Dosering: 150-200 gram per 10 m³. Dosera viss mängd i bräddavloppet och sprid ut resterande i poolen. Lös helst upp granulatet i en stor hink med varmt vatten före dosering. Aktionchock kan även spridas direkt i uppvärmt poolvatten om du tillser god spridning. Klumpar som lämnas på botten kan orsaka blekning.


Innehåller små klortabletter à 20 gram för daglig klorering. För både utomhus och inomhuspooler.

Dosering: ca 1-2 tabletter (20 gr)/10 m³ varannan dag. Placeras i bräddavloppet eller i flytande fördelare med cirkulation påslagen.


Innehåller snabblösligt klorgranulat (pulver) med pH-neutral. För utomhuspooler, rekommenderas speciellt till småpooler.

Dosering: ca 30-45 gr (2-3 msk)/10 m³ varannan dag. Dosera i bräddavlopp eller sprid noga direkt i poolen. Klumpar som lämnas på botten kan orsaka blekning. Småpooler ca 15 gr (1 msk)/1000 liter varannan dag. Kan även användas för Chockklorering ca 150-200 gr/10 m³.

Innehåller cyanursyra som ökas med tiden beroende på hur mycket spädning men nytt vatten du gör. Cyanursyran skyddar kloret att brytas ner av solen men för hög halt reducerar klorets effekt som tillslut blir i princip overksam.

Bevaka halten cyanursyra som inte bör överskrida 40 ppm, senast vid 50 ppm ska du tappa ut minst halva mängden vatten.


Innehåller aktivt syre i pulverform för klorfri desinficering. Kombineras med algdräpare vid utomhuspool.

Dosering: ca 200 gr/10 kbm vid uppstart. Underhållsdosering ca 65 gr/10 kbm, 2 gånger i veckan. Ska användas tillsammans med algdräpare 0,5 dl/10 kbm per vecka i utepool.

Komplettera med Aktionchock vid behov och ökad badbelastning.

Dosering i småpooler är 30-45 gr (2-3 msk)/1000 lit per vecka samt 15-30 gr (1-2 msk) efter varje bad. Komplettera med Snabbklor vid behov och ökad badbelastning.


Algdräpare är ett flytande medel som hindrar algtillväxt. Används vid vinterkonservering av poolvattnet samt som komplement till Soft Care klorfri desinficering.

Dosering: ca 1-2 dl / 10 kbm vid algbekämpning och vinterkonservering.

Algdräpare ska främst användas vid vinterstängning, Vid algbekämpning under badsäsongen är det bättre att använda AktionChock.


Blanda aldrig kemikalierna med varandra
utan dosera var för sig. Klor och syror (Sänk pH) ska alltid hanteras och förvaras separat. Blandning ger reaktion och utvecklar giftig gas.

I koncentrerad form är de flesta kemikalier vådliga och frätande. Använd diskhandskar, akta ögon, hud och kläder.

Förvaring och hantering av poolkemikalier
Samtliga poolkemikalier och testset ska förvaras barnsäkert. Förpackningarna ska vara förslutna, förvaras svalt men frostfritt och inte utsättas för solljus. Sänk-pH och andra syror får aldrig förvaras tillsammans med klor.

Giftinformationscentralen
Folkpools kemikalier är förpackade och märkta enligt Kemikalieinspektionens normer och är anmälda till Giftinformationscentralen. De kan ge råd för hjälp vid tillbud.

Ring 112 akut eller 08-33 12 31 (mån-fre 09.00-20.00) om det inte är akut.


Dosering av poolkemikalier

Pulver och granulat kan doseras direkt i varmt poolvatten, minst +20°C. Sprid noga så att inga klumpar bildas på botten som kan orsaka blekning. Ha alltid vattencirkulationen igång om du doserat kemikalier i bräddavloppet.

Vissa kemikalier kan med fördel lösas upp i stor hink med varmt vatten för att sedan doseras i poolen. Dosera max 5 dl kemikalien i minst 10 liter varmt vatten och dosera alltid kemikalien i vattnet, aldrig tvärt om.

Vad väger 1 deciliter (100 ml) för respektive kemikalie?

1 dl Aktionchock = 100 g
1 dl Snabbklor = 94 g
1 dl SoftCare = 111 g
1 dl Sänk pH = 140 g
1 dl Höj pH = 112 g
1 dl Höj Alkalinitet = 128 g
1 dl Höj Kalk = 90 g
1 dl Antiklor = 104 g
1 dl Klorbalans = 88 g

Hjälpte informationen på sida dig?