Poolkemikalier Desinficerande kemikalier

BESKRIVNING POOLKEMIKALIER

Desinficerande kemikalier

Här beskriver vi desinficerande kemikalier du behöver för din pool, deras huvudsyften och dosering.

Desinficerande kemikalier är klorpreparat i olika former eller klorfria medel som tar bort oönskade bakterier och alger. Klor är det vanligaste och mest peprövade preparatet att använda för desinficering av pooler.

Poolklor kan delas in i två olika kategorier: stabiliserad klor och ostabiliserad klor.

Stabiliserad klor är Långverkansklor, Multiklor och Snabbklor. De innehåller alltid cyanursyra som skyddar kloret mot att brytas ner av solen. Cyanursyra förbrukas inte och försvinner inte från vattnet utan anrikas och ökar efter hand. Cyanursyran minskar klorets effekt vilket gör att du behöver mäta halten och bevaka så att den inte blir för hög, max 50 ppm. För att sänka halten måste vattnet bytas ut. Läs mer om Cyanursyra här.

Ostabiliserad klor är klor som inte innehåller cyanursyra. Aktionhock och Flytande klor.

Stabiliserad klor


200 grams tabletter (puckar), som löser sig långsamt.

Sänker pH värdet och ökar halten cyanursyra. För utomhuspooler, förpackade i individuell plastförpackning. Riv av ett eller flera hörn för att anpassa dosering.

Dosering: Ca 1 tablett per 25-35 m³ var 5-7 dag.
Placering: I bräddavloppets korg med cirkulation påslagen minst 10 timmar dagligen.


200 grams tabletter (puckar), som löser sig långsamt. Innehåller även algmedel och flockningsmedel.

Sänker pH värdet och ökar halten cyanursyra. För utomhuspooler, förpackade i individuell plastförpackning. Riv av ett eller flera hörn för att anpassa dosering.

Dosering: Ca 1 st 200 grams tablett per 25-35 m³ var 5-7 dag.
Placering: I bräddavloppets korg med cirkulation påslagen minst 10 timmar dagligen.


Snabblösligt klorgranulat (pulver)som är pH-neutralt och höjer halten cyanursyra.

För utomhuspooler. Rekommenderas speciellt till småpooler.

Dosering: 30-45 gram (2-3 msk) per 10 m³ varannan dag. Dosera i bräddavlopp eller sprid noga direkt i poolen. Klumpar som lämnas på botten kan orsaka blekning.

Småpooler ca 15 gram (1 msk) per 1000 liter varannan dag. Kan även användas för chockklorering, då med 150-200 gram per 10 m³.

Vad väger 1 deciliter (100 ml)? 1 dl Snabbklor = 94 g

Ostabiliserad klor


Snabblösligt granulat (pulver) för chockklorering. Höjer pH-värdet och ökar kalkhalten. Används vid vårstart och när behov uppstår under säsongen. Bästa preparatet för att snabbt återställa vattenkvaliten om du slarvat så att vattnet blivit grumligt och alger börjat växa.

Dosering: 150-200 gram per 10 m³. Dosera viss mängd i bräddavloppet och sprid ut resterande i poolen. Lös helst upp granulatet i en stor hink med varmt vatten före dosering. Aktionchock kan även spridas direkt i uppvärmt poolvatten (över +20°C) om du tillser god spridning. Klumpar som lämnas på botten kan orsaka blekning.


Används till automatisk doseringsutrustning med doserpump. Levereras i dunk om ca 24 kg som alltid ska placeras i invallningskärl och alltid separerad från syra (Sänk pH) i väl ventilerat utrymme Begränsad hållbarhet, effekten reduceras succesivt, använd inom 12 månader efter produktionsdatum.

Övriga preparat


Innehåller aktivt syre i pulverform för klorfri desinficering. Kombineras med algdräpare vid utomhuspool.

Dosering: ca 200 gr/10 kbm vid uppstart. Underhållsdosering ca 65 gr/10 kbm, 2 gånger i veckan. Ska användas tillsammans med algdräpare 0,5 dl/10 kbm per vecka i utepool.

Komplettera med AktionChock vid behov och ökad badbelastning.

Dosering i småpooler är 30-45 gr (2-3 msk)/1000 lit per vecka samt 15-30 gr (1-2 msk) efter varje bad. Komplettera med Snabbklor vid behov och ökad badbelastning.

Vad väger 1 deciliter (100 ml)? 1 dl SoftCare = 111 g


Algdräpare räknas inte som en desinficerande kemikalie utan är ett flytande medel som hindrar algtillväxt. Den ska användas vid vinterkonservering av poolvattnet samt som komplement till Soft Care klorfri desinficering.

Vid algangrepp under badsäsongen är det bättre att chockklorera med AktionChock.

Dosering: ca 1-2 dl / 10 kbm vid algbekämpning och vinterkonservering.

Hjälpte informationen på sida dig?