Beskrivning av olika poolkemikalier

Här beskriver vi de olika kemikalierna du behöver för din pool, deras huvudsyften och dosering.

Desinficerande kemikalier

Det är klorpreparat i olika former eller klorfria medel som tar bort oönskade bakterier och alger. Algdräpare bekämpar vi alger med men desinficering mot bakterier är begränsad.

Långverkansklor (90 % aktivt klor)

Stora 200 grams tabletter, ”klorpuckar”, som löser sig långsamt. Vanligast och mest bekvämt för utomhuspooler, ej för inomhuspooler. Används i kemikalieautomater. Dosering: ca 1 tablett per 25-40 kbm var 5-7 dag. Placeras i bräddavloppets korg.

Multiklor (80 % aktivt klor)

Stora 200 grams tabletter, ”klorpuckar”, som löser sig långsamt. Innehåller även algmedel och flockningsmedel. För utomhuspooler. Dosering: ca 1 tablett per 25-40 kbm var 5-7 dag. Placeras i bräddavloppets korg.

Aktionchock (65-70% aktivt klor)

Snabblösligt granulat (pulver) för chockklorering. Används vid vårstart och inför vinterstängning samt när behov uppstår under säsongen. Bästa preparatet att snabbt återställa vattenkvaliten om du slarvat så att vattnet blivit grumligt och alger börjat växa.

Varning! Täck inte över poolen direkt efter chockklorering, vänta med detta i ungefär 1 timme för att inte materialet i överdraget skall skadas.

Dosering: 200 gr/10 kbm. Dosera viss mängd i bräddavlopp och sprid ut resterande i poolen. Lös helst upp granulatet i stor hink med varmt vatten före dosering. Aktionchock kan även spridas direkt i uppvärmt poolvatten om du tillser god spridning. Klumpar som lämnas på botten kan orsaka blekning.

Dagsklor (65-70% aktivt klor)

Innehåller små klortabletter à 20 gram för daglig klorering. För både utomhus och inomhuspooler. Dosering: ca 1-2 tabletter (20-40 gr)/10 kbm varannan dag. Placeras i bräddavloppet eller i flytande fördelare.

Snabbklor (56 % aktivt klor)

Innehåller snabblösligt klorgranulat (pulver) med pH-neutral. För utomhuspooler, rekommenderas speciellt till småpooler. Dosering: ca 30-45 gr (2-3 msk)/10 kbm varannan dag. Dosera i bräddavlopp eller sprid noga direkt i poolen. Klumpar som lämnas på botten kan orsaka blekning. Småpooler ca 15 gr (1 msk)/1000 liter varannan dag. Kan även användas för Chockklorering ca 200 gr/10 kbm.

Soft-Care klorfri desinficering

Innehåller aktivt syre i pulverform för klorfri desinficering. Kombineras med algdräpare vid utomhuspool. Dosering: ca 200 gr/10 kbm vid uppstart. Underhållsdosering ca 65 gr/10 kbm, 2 gånger i veckan. Ska användas tillsammans med algdräpare 0,5 dl/10 kbm per vecka i utepool. Komplettera med Aktionchock vid behov och ökad badbelastning. Dosering i småpooler är 30-45 gr (2-3 msk)/1000 lit per vecka samt 15-30 gr (1-2 msk) efter varje bad. Komplettera med Snabbklor vid behov och ökad badbelastning.

Algdräpare

Algdräpare är ett flytande medel som hindrar algtillväxt. Används vid vinterkonservering av poolvattnet samt som komplement till Soft Care klorfri desinficering. Dosering: ca 1-2 dl / 10 kbm vid algbekämpning och vinterkonservering.

Justerande kemikalier

Används för att justera pH-värde, kalkhalt och alkalinitet.

Sänk pH

Innehåller surt pulver som sänker pH-värdet Dosering: ca 100 gr/ 10 kbm för sänkning av 0,1 pH enhet. Överdosera ej, dela hellre upp doseringen och kontrollmät efter 2 timmar. Lös upp pulvret i en stor hink med varmt vatten för snabbast verkan. Dosera i bräddavlopp med cirkulation på eller sprid ut direkti poolen.

Höj pH

Innehåller alkaliskt pulver som höjer pH-värdet. Dosering: ca 100 gr/10 kbm för höjning av 0,1 pH enhet. Överdosera ej, dela hellre upp doseringen och kontrollmät efter 2 timmar. Lös upp pulvret i stor hink med varmt vatten för snabbast verkan. Dosera i bräddavlopp med cirkulation på eller sprid ut direkt i poolen.

Höj alkanitet

Innehåller pulver som höjer vattnets alkalinitet. Idealisk alkalinitet 80-120 ppm. Dosering: 180 gr/10 kbm höjer 10 ppm. Lös upp pulvret i stor hink med varmt vatten för snabbast verkan. Dosera i bräddavlopp med cirkulation på eller sprid ut direkt i poolen.

Höj kalk

Innehåller pulver som höjer kalkhalten. Idealisk kalkhårdhet 200-400 ppm, minimum 150 ppm. Dosering: 140 gr/10 kbm höjer 10 ppm. Lös upp pulvret i stor hink med varmt vatten för snabbast verkan. Dosera i bräddavlopp med cirkulation på eller sprid ut direkt i poolen.

Övriga kemikalier

Här finns Flockningsmedel för att fälla ut bl.a. järn och ge ökad filtrering och Antiklor för att reducera klorhalten.

Super-Flock

Innehåller flockningskuddar för sandfilter. Fäller ut och binder järn och mineraler samt ger ökad filtrering i sandfilter genom att fånga upp mycket små partiklar som annars skulle passera sandfilterbädden. Dosering: 1-2 gånger i månaden för extra klart vatten eller vid behov. Vid nypåfyllning av järn och mineralhaltigt vatten placeras en patron i bräddavloppet (före klorering), backspola på nytt efter ett par dagar.

Flockningsmedel standard

Innehåller pulver för att ”flocka” järn och mineralhaltigt vatten. Dosering: 400 gram flockningsmedel per 10 kbm poolvatten. Höj vattennivån maximalt i poolen, kontrollera pH-värde och justera vid behov. Chockklorera poolen och låt stå ett dygn. Lös upp flockningsmedlet i ljummet vatten. Stäng av reningsverk och sprid därefter flockningsmedlet i poolvattnet. Låt stå i ytterligare ett dygn. ”Flockar” som samlats på botten avlägsnas med hjälp av bottensugning men ställ om sandfilterventilens läge till ”waste” så att det går direkt till avlopp.

Klorbalans

Innehåller pulver som skyddar Dagsklor (kalciumhypoklorit) från att brytas ner av solens uv-strålar. Dosering: 300-500 gr/10 kbm. Tillsätts endast vid nypåfyllt vatten. Klorbalans förbrukas inte, överdosering medför klorlås.

Antiklor

Innehåller pulver som sänker klorhalten. Praktiskt för att snabbt få ner hög klorhalt efter chockklorering.
Dosering: 18 gr/10 kbm per ppm klor som ska bort. Överdosera ej!

Förvaring och hantering av poolkemikalier

Samtliga poolkemikalier och testset ska förvaras barnsäkert! I koncentrerad form är de flesta vådliga och frätande, akta hud och kläder. Förpackningarna ska vara förslutna, förvaras svalt men frostfritt och inte utsättas för solljus. Blanda aldrig kemikalierna med varandra. Sänk-pH och andra syror får aldrig förvaras tillsammans med klor. Vissa kemikalier kan med fördel lösas upp i stor hink med varmt vatten för att sedan doseras i poolen. Ha alltid vattencirkulationen igång om du doserat kemikalier i bräddavloppet. Folkpools kemikalier är förpackade och märkta enligt kemikalieinspektionens normer och är anmälda till Giftinformationscentralen. Vilka poolkemikalier finns? De kan ge råd för hjälp vid tillbud. Ring 112 akut eller 08-33 12 31 (mån-fre 09.00-20.00) om det inte är akut.

Beställ katalog

Beställ, bläddra i eller ladda ner vår poolkatalog, spabadskatalog och tillbe...

Din närmaste butik

Välkommen till Sveriges största pool- och spabutikskedja, våra folkpoolbutike...

Servicetjänster

Här hittar du våra servicetjänster som vi erbjuder via våra butiker . Läs m...