FOTOMETRISK

PoolLab

Fotometriskt testinstrument för vattenanalys

PoolLab 1.0 och 2.0 är mycket noggranna testinstrument. För att få rätt resultat förutsätter det att du utför testet exakt enligt instruktionen annars blir det avvikelser i avläsningen.

PoolLab 2.0 är en vidareutveckling som testar 3 olika parametrar samtidigt vilket gör det snabbare och enklare att testa flera olika värden.

PoolLab® 2.0 är den senaste generationen av fotometriskt testinstrument för vattenanalys.

Framtagen både för professionella tekniker och privata pool- och spabadsägare som vill ha ett extra noggrant testinstrument.

Den är mer noggrann och påkostat byggd än andra fotometriska testinstrument. Den kan göra 3 olika mätningar parallellt.

Med 4 olika LED lampor med olika våglängd erhålls större noggrannhet i fotometriska avläsningen. Den stora displayen ger en tydlig visning och gör den enkel att förstå.

Viktigt!

Skölj alltid ur enheten (kyvett, huv och stav) noggrant i testvattnet innan varje test.

Rör aldrig tabletterna med fingrarna och peta aldrig med fingrar i kyvett, huv eller
nederdelen av staven. Smutspartiklar kontaminerar testet och ger felavläsning.

Tänk på att vi mäter ppm (miljondelar) i 10 ml vattenprov.

Skölj alltid ur enheten noggrant i kranvatten direkt efter varje användning.

Använd endast tabletter som är avsedda för PoolLab.

Var rädd om din PoolLab, det är ett precisionsinstrument.

Rengör i vatten enligt instruktion och förvara alltid skyddat.

Komplett PoolLab 2.0 kit innehåller:

PoolLab testinstrument med 3xAA batterier
Omrörningsstavar
Testtabletter:
DPD1 (fritt klor/brom) x 20st
DPD3 (totalt klor) x10st
Fenol Röd (pH) x 20st
Alkalinitet x10
Cyanursyra x10
Praktisk, skyddande förvaringspåse
Manual
Gratis LabCOM® mjukvara
Gratis LabCOM® app
Gratis LabCOM®Cloud service

PoolLab 2.0 kan mäta följande parametrar med tabletter:

pH 6,5 - 8,4 (+/- 0,15 pH)
Fritt klor 0,0 - 8,0 ppm (+/- 10%)
Totalt klor 0,0 - 8,0 ppm (+/- 10%)
Brom 0,0 - 18 ppm (+/- 10%)
Alkalinitet 0 - 200 ppm (+/- 15%)
Cyanursyra 0 - 160 ppm (+/- 15%)
Aktivt syre 0 - 30 ppm (+/- 10%)
Total hårdhet 0 - 500 ppm -
Kalkhårdhet 0 - 500 ppm -
Klordioxid 0 - 15 ppm (+/- 10%)
Ozon 0,0 - 5,4 ppm (+/- 10%)
Väteperoxid 0,0 - 2,9 ppm (+/- 10%)
Aliminium 0,0 - 0,3 ppm
Amoniak 0,0-1,2 ppm
Koppar 0,0-5,0 ppm
Järn 0,0-1,0 ppm
Zink 0,0-1,0 ppm

OR = Over Range UR= Under Range

Innebär att testresultatet ligger utanför mätområdet. För att få fram rätt värde måste du späda vattenprovet medkranvatten för klor, brom, och cyanursyra.

För att späda övriga värden krävs destillerat vatten. Använd sprutan och mät upp 5 ml provvatten plus 5 ml kran-/ destillerat vatten (alternativt 1 ml provvatten + 9 ml kran-/ destillerat vatten beroende på spädning). Testa igen och multiplicera resultaten x 2 (alt. x 10).

» Observera att utspädning inte fungerar
med pH-värde.

Instruktion

  1. Skölj ur den några gånger i vattnet som ska testas.
  2. Doppa ner hela enheten och ta ett vattenprov ca 2 dm under ytan. Skaka ut överflödigt vatten till kyvettens (provkoppens) inre kant så att du har 10 ml vattenprov.
  3. Sätt på täckhuven över kyvetten och tryck på ZERO, efter några sekunder visas TEST! i displayen. Klart att påbörja testen.
  4. Tryck ut en tablett direkt från förpackningen i kyvetten utan att röra den med fingrarna. Rör om och tryck sönder tabletten med staven så att den är helt upplöst utan synliga rester.
  5. Sätt på huven och tryck på knappen för avsedd testmetod. Nedräkning sker under avläsningen. När den är klar visas värden i displayen.
  6. Skölj ur noggrant och tag ett nytt vattenprov för nästa test, ny ZERO behövs ej. ZERO sparas tills enheten stängs av.
  7. För att mäta totalt klor (DPD3) måste du först testa fritt klor (DPD1) och sedan tillsätta DPD3 i samma provvatten med DPD1 tabletten upplöst. Bundet klor räknas ut genom att subtrahera uppmätt halt fritt klor från uppmätt totalt klor.
  8. Skölj alltid ur kyvett, omrörningsstav och täckhuv noga i kranvatten efter varje test. Låt torka och förvara i medföljande låda.
Hjälpte informationen på sida dig?